E-tickets bestellen

 • Na bestelling ontvang je direct je ticket in je inbox
 • Betaal veilig en snel

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de TUI actie “TUI Deelt Uit Auto” (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk.
 • De Actieperiode loopt van 21 november 2017 tot en met 30 september 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De Actie houdt in dat iedere boeker van een autovakantie (vakantie o.b.v. eigen vervoer) in de Actieperiode, een aanbod ontvangt voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de deelnemende bedrijven. De deelnemende bedrijven zijn terug te vinden in deze Actievoorwaarden. Aan gebruikmaking van het Aanbod zijn de in deze Actievoorwaarden genoemde kosten verbonden.
 • Verzilveren van de entreebewijzen is op basis van beschikbaarheid en kan tot 31 oktober 2018.
 • Met de boeking van een autovakantie verklaart de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Uitvoering actie

 • Wanneer een klant binnen de Actieperiode een autovakantie heeft geboekt, zal hij/zij per email door TUI, althans een door TUI ingeschakelde derde (namelijk Perfect Marketing en Sales), worden benaderd met een emailbericht. De klant kan op www.summercard.nl middels de (per email) meegeleverde promotiecode zelf bepalen voor welk van de deelnemende bedrijven hij/zij een gratis 2e entreebewijs wil ontvangen.
 • Een eenmaal gemaakte keuze is bindend en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • Afhankelijk van het aantal personen binnen één autovakantie boeking ontvangt de klant een gelimiteerd aantal gratis 2e entreebewij(s)(zen):
Aantal personen in boeking Aantal 2e gratis entreebewijzen
1 1
2 1
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
8 4 (max)
 • Bij het bestellen van het nog te betalen entreebewijs, kan de klant middels invoering van de promotiecode gelijk het 2e gratis entreebewijs bestellen. Per besteld entreebewijs voor één van de genoemde bedrijven, wordt € 0,79 reserveringskosten in rekening gebracht, met een maximum van € 3,95. Per bestelling kunnen maximaal 8 tickets worden aangeschaft. In de reserveringskosten zitten alle kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het ticket. De transactiekosten dekken o.a. de systeemkosten, verkoopkosten, kosten voor de klantenservice, bancaire- en beveiligingskosten.
 • Deelnemende bedrijven

  • De deelnemende bedrijven voor een gratis 2e entreebewijs zijn: Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Wellness Boot, Wellness Goes, Wellness Helmond, Wellness Leiden, Wellness Roosendaal, Wellness Sittard, Sea Life, Dolfinarium, Moviepark, Bobbejaanland, Madame Tussauds Amsterdam, Amsterdam Dungeon.

  Diversen

  • Indien klanten problemen ondervinden met betrekking tot het (verzilveren van het) Aanbod, of anderszins vragen hebben over de uitvoering van de Actie, kunnen zij zich (uitsluitend) richten tot de klantenservice van Perfect Marketing en Sales. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 0570-662 727 | website: http://perfectmarketingensales.nl/
  • Op de openingsdagen en tijden van de in deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven heeft TUI op geen enkele wijze invloed. De klant is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de openingsdagen en/of tijden van het bedrijf waarop het entreebewijs betrekking heeft. Het kan voorkomen dat om uiteenlopende redenen op een bepaalde dag geen gebruik gemaakt kan worden van het ontvangen entreebewijs. TUI kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gehouden. Bij twijfel hierover dient de klant voorafgaand contact op te nemen met het betreffende bedrijf.
  • Entree en/of bezoek tot één van de deelnemende bedrijven maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de klant met TUI aangaat. TUI treedt slechts op als bemiddelaar tussen de klant en de deelnemende bedrijven. Er komt dus een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de klant en één van de deelnemende bedrijven. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de klant lijdt in verband met of als gevolg van het bezoeken en/of gebruikmaken.
  • De klant ontvangt alleen een unieke code wanneer er bij de boeking een e-mailadres is achtergelaten waarop e-mails van TUI kunnen worden ontvangen.
  • TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de ontvangst of verzilvering van het Aanbod voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
  • Onderhavig voordeel is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of waardebonnen.
  • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
  • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.

  Begrippen:

  Autovakantie: een Pakketreis die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de bestemming is gelegen binnen Europa;
 • de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als autovakantie.
 • vervoer van en naar de bestemming zit niet bij de reis inbegrepen.
 • de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip;
 • Uw browser is niet meer van deze tijd!

  Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

  ×